یکی از خصوصیاتم اینه ک چندروز پست نمیزارم و بعدش ب صورت رگباری انگار گرگ دمبالم کرده شروع میکنم ب تراوش کردن پست

بالاخره باید ی جوری ثابت کنم ک عاهای مردم دنیا من ی کریزی وانم:)