الان من نصفه شبی فرق یابو و قاطرو ا کجا پیدا کنم؟؟:(

بمن چه خب اصن:(

مثلا من بدونم قاطر با یابو چه فرقی داره مشکلات جامعه حل میشه؟

امام زمان ظهور میکنه؟

داعش گور به گور میشه؟

قیمه هارو نمیریزن تو ماستا؟

​تیشرتارو نمیکنن تو شلوارا؟

کالجا رو با جوراب نمیپوشن؟

جاست تل می

خب چی میشه استادِ گُـــــ(!)ـــــلابی؟:(